Kongeriget Danmarks statsområde dækker et areal på 43.094 km2. Alene halvøen Jylland strækker sig over 23.872 km2. Som autonome områder hører også Grønland og Færøerne ind under Danmark. Med den eneste landegrænse er Danmark direkte nabo til Tyskland og huser endnu et tysk mindretal i det daværende Nordslesvig. Men Danmark bliver mere og mere populær og tiltrækker et stigende antal tilflyttere fra andre lande.

Det arealmæssigt relativt lille land, Danmark, har på grund af de mange øer, der hører til territoriet, og et kystlandskab, der præges af bugter, en enorm lang kyststrækning på 7314 km. På landesiden afgrænses Danmark af sin landegrænse til Tyskland og på havsiden af Vesterhavet, Kattegat, Østersøen og Skagerrak. Den nordlige del af halvøen Jylland og de omkringliggende øer danner forbindelsen mellem Skandinavien og Mellemeuropa.

Danmark er øernes kongerige. Officielt findes der ca. 1419 øer, der hører til Danmark. Alligevel er det kun 443 danske øer, der har et officielt navn. Af disse bruges og beboes 72. Hovedstaden København ligger på den østlige del af den største ø i Danmark, Sjælland.

Landskabsbilledet i Danmark er dog ikke kun præget af de mange øer, men viser også meget tydeligt påvirkningen fra istiden. Den vestlige del af halvøen Jylland er derfor meget flad, mens det bliver mere bakket i Østjylland, og landskabet udgøres af moræner. Danmark gennemstrømmes af en vekselvirkning af fladt land og bakkeområder. Mens Vesterhavskysten forløber relativt jævnt, viser Danmarks østkyst med mange små fjorde, havbugter og vige, der rækker dybt ind i landet, et helt andet ansigt. Her ligger også de ældste bosteder i Danmark, deriblandt nogle havnebyer.

Arkitekturen i Danmark ser tilbage på en succesrig og lang historie. Her er det ikke kun de berømte danske arkitekter, der har efterladt sig spor, men også arkitekter af international rang er udødeliggjort her. Således viser Danmark både gammeldags danske bygningsværker og hypermoderne international arkitektur i de mest alsidige variationer. Den, som interesserer sig for arkitektur eller ønsker at købe en ejendom i Danmark, kan beundre nogle fascinerende bygninger her,  beretter de sagkyndige inden for ejendomsvurdering.

Derudover findes der i Danmark adskillige mindre steder, der helt selvstændigt har udviklet sig økologisk, socialt og kulturelt. Beboerne lever efter princippet bæredygtighed, hvilket også giver sig udtryk i byggeriet af egne huse. Skønserklæringerne for disse ejendomme kategoriserer disse bygninger som lavenergihuse. Især i områder som f.eks. Egebjerg på Nordvestsjælland, Torup på Nordsjælland, Hallingelille på Midtsjælland eller Munksøgård i nærheden af Roskilde, hvor der findes miljørigtige byggeprojekter inden for såvel rækkehuse som etageejendomme, værdiansættes de af byggesagkyndige som anlægsobjekter, der er økonomiske i brug.

Danmark og dets befolkning er dog snarere urbaniseret. Således lever næsten 90 % af indbyggerne i storbyerne og byer. Af de ca. 5,5 millioner danskere har alene 557.920 indbyggere deres faste bopæl i København (i 2012). Ejendomsvurderinger falder tilsvarende ud i hovedstaden og i andre byer i Danmark.